FiC_49_49.jpg

Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa

Wskaźniki determinują sposób postrzegania firmy przez banki, fundusze, zarząd oraz pracowników na różnych...

FiC_49_40.jpg

Wprowadzenie do BPMN

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPMN – ang. Business Process Management and Notation) jest całościowym...

FiC_49_15.jpg

Metodyka wydzielania centrów odpowiedzialności w obszarze produkcji

Współczesne przedsiębiorstwa to bardzo często duże i złożone organizmy, kontrolowane za pomocą dobrze...

FiC_49_06.jpg

Maksymalizacja wykorzystania mocy produkcyjnych za pomocą instrumentarium controllingowego

Wykorzystanie zdolności produkcyjnej wiąże się ściśle z ponoszonymi przez organizację kosztami. Skuteczne...

Temat numeru

FiC_49_15.jpg

Metodyka wydzielania centrów odpowiedzialności w obszarze produkcji

Współczesne przedsiębiorstwa to bardzo często duże i złożone organizmy, kontrolowane za pomocą dobrze zaprojektowanych i sformalizowanych procesów. To, co często je różnicuje, to poziom dojrzałości organizacyjnej mierzony potencjałem posiadanego kapitału intelektualnego oraz umiejętnością tworzenia i wdrażania strategii, a także monitorowania skuteczności jej realizacji poprzez systemy Business Intelligence wykorzystujące kluczowe wskaźniki efektywności (KPI).

FiC_49_22.jpg

Inżynier w controllingu

Budżet produkcji ma zapewnienić zasoby produkcyjne i jest planowany na określony czas (najczęściej rok) w ujęciu ilościowym i wartościowym. Budżet ten – w założeniu i formie – wydaje się prosty, ale w rzeczywistości jest wypadkową kilku elementów. Zależy od planu sprzedaży, który jest z założenia obarczony pewnym ryzykiem oraz od zapasów początkowych i końcowych.

Twarzą w twarz

Analizy

Narzędzia i techniki

FiC_49_63.jpg

Analiza rentowności i ryzyka inwestycji modernizacyjnych wykonywana metodą różnicową

Inwestycje w aktywa trwałe możemy podzielić na rozwojowe, modernizacyjne i odtworzeniowe. Można oczywiście spotkać inne (bardziej szczegółowe) klasyfikacje. W tym artykule omówiono problem wykonania analizy rentowności dla inwestycji modernizacyjnych. Przeprowadza się je na już istniejących aktywach. Realizacja inwestycji modernizacyjnych powoduje generowanie dla inwestora dodatkowych korzyści w porównaniu do okresu przed inwestycją

FiC_49_40.jpg

Wprowadzenie do BPMN

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPMN – ang. Business Process Management and Notation) jest całościowym podejściem do zarządzania, które bazuje na optymalizacji procesów biznesowych przy wykorzystaniu ich modelowania. Podejście to cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, jednak narosło wokół niego sporo mitów.

FiC_49_49.jpg

Wykorzystanie wskaźników efektywności w doskonaleniu wyników przedsiębiorstwa

Wskaźniki determinują sposób postrzegania firmy przez banki, fundusze, zarząd oraz pracowników na różnych szczeblach organizacji. Używa się ich do podejmowania kluczowych decyzji zarządczych. Mogą pomóc wspiąć się na szczyt lub spaść na sam dół. Czy na pewno pracownicy organizacji rozumieją stosowane wskaźniki? Czy wiedzą, jakie zadania muszą wykonać, żeby przybliżyć przedsiębiorstwo do sukcesu, choćby o jeden krok?

Labirynty controllingu

Błędy i utrudnienia przy wdrażaniu BSC. Praktyczne aspekty, na które należy zwrócić uwagę, przystępując do wdrożenia koncepcji zbilansowanej karty wyników

Implementacja zbilansowanej karty wyników (ang. Balanced Scorecard; w skrócie BSC) jest trudnym i czasochłonnym procesem. Wymaga od organizacji zaangażowania całego personelu z różnych szczebli zarządzania oraz wypracowania odpowiedniej atmosfery sprzyjającej planowanym zmianom.

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

FiC_49_04.jpg

3. Forum Nowoczesnego Controllingu

Barbara Dorosz   Magazyn Controlling 49/2017 Tekst otwarty

13-14 października 2016 r. w warszawskim Hotelu LORD po raz trzeci odbyło się Forum Nowoczesnego Controllingu, którego jednym ze współorganizatorów był magazyn „Finanse i Controlling”. Motywem przewodnim spotkania były kluczowe wskaźniki efektywności – Key Performance Indicators (KPI). Wydarzenie prowadzili praktycy dla praktyków, a jego cel stanowiły wymiana doświadczeń oraz spotkanie potencjalnych partnerów do współpracy.

Po godzinach

Klasyfikacja i definicje rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Maria Chochorek (partner Skrivanek)   Magazyn Controlling 49/2017 Tekst otwarty

Do najważniejszych zagadnień w tym zakresie należy określenie zasad ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, ustalenie ich wartości początkowej oraz odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących z tytułu utraty wartości. Jeżeli ustalimy wyżej wymienione wartości otrzymamy wartość bilansową, która zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu.

Leksykon

O tym się mówi

Polska rekordzistą w długości przechowywania dokumentów pracowniczych

Magazyn Controlling 49/2017

Polska aktualnie przoduje w Europie pod względem długości czasu, w którym pracodawcy mają obowiązek przechowywać dokumenty pracowników. Patrząc na polskie realia, na początku 2018 r. pracodawców czeka prawdziwa rewolucja. Całkowicie zmieni się wymagany okres przechowywania dokumentów pracowniczych i to oni będą odpowiedzialni za przekazanie dokumentów do ZUS-u.

Strategie

Witamy w czwartej rewolucji

Technologie z czwartej rewolucji przemysłowej, zwanej Industry 4.0, pomagają zwiększyć produktywność w firmach. Dla wielu przedsiębiorstw wdrożenie rozwiązań z zakresu Industry 4.0 może być ogromnym krokiem naprzód, ale tylko, jeśli zarządzający zrozumieją, co konkretnie znaczy ten trend i jakie korzyści może zapewnić.

Polecamy

Archiwum